Гарантна линија за почетне пословне активности

Гарантна линија за почетне пословне активности

Гарантна линија за почетне пословне активности Предузетници и правна лица која обављају регистровану дјелатност у циљу стицања добити не дужем од 12 мјесеци – START-UP УсловиПериод отплате утврђује се у складу са одлуком банке или друге финансијске организације за...
Гарантна линија за регистрована пољопривредна газдинства

Гарантна линија за регистрована пољопривредна газдинства

Гарантна линија за регистрована пољопривредна газдинства Лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава код АПИФ-а УсловиИзнос гаранције до 500.000 КМ Период отплате утврђује се у складу са одлуком банке или друге финансијске организације за сваки...
Гарантна линија за пољопривреду

Гарантна линија за пољопривреду

Гарантна линија за пољопривреду Правна лица која се баве производњом и прерадом у пољопривреди или рибарству УсловиИзнос гаранције до 1.500.000 КМ за правна лица Период отплате утврђује се у складу са одлуком банке или друге финансијске организације за сваки...
Гарантна линија за предузетнике

Гарантна линија за предузетнике

Гарантна линија за предузетнике Предузетници који обављају регистровану дјелатност у циљу стицања добити. УсловиИзнос гаранције до 1.000.000 КМ Период отплате утврђује се у складу са одлуком банке или друге финансијске организације за сваки појединачни пласман Грејс...
Гарантна линија за привредна друштва

Гарантна линија за привредна друштва

Гарантна линија за привредна друштва Правна лица која обављају регистровану дјелатност у циљу стицања добити. УсловиИзнос гаранције до 1.500.000 КМ за правна лица Период отплате утврђује се у складу са одлуком банке или друге финансијске организације за сваки...
Гарантна линија за подршку извозу

Гарантна линија за подршку извозу

Гарантна линија за подршку извозу Правна лица која обављају извоз. УсловиПериод отплате утврђује се у складу са одлуком банке или друге финансијске организације за сваки појединачни пласман Износ гаранције до 1.500.000 КМ Грејс период  утврђује се у складу са одлуком...