Garantna linija za početne poslovne aktivnosti

Garantna linija za početne poslovne aktivnosti

Garantna linija za početne poslovne aktivnosti Preduzetnici i pravna lica koja obavljaju registrovanu djelatnost u cilju sticanja dobiti ne dužem od 12 mjeseci – START-UP UsloviPeriod otplate utvrđuje se u skladu sa odlukom banke ili druge finansijske organizacije za...
Garantna linija za registrovana poljoprivredna gazdinstva

Garantna linija za registrovana poljoprivredna gazdinstva

Garantna linija za registrovana poljoprivredna gazdinstva Lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava kod APIF-a UsloviIznos garancije do 500.000 KM Period otplate utvrđuje se u skladu sa odlukom banke ili druge finansijske organizacije za svaki...
Garantna linija za poljoprivredu

Garantna linija za poljoprivredu

Garantna linija za poljoprivredu Pravna lica koja se bave proizvodnjom i preradom u poljoprivredi ili ribarstvu UsloviIznos garancije do 1.500.000 KM za pravna lica Period otplate utvrđuje se u skladu sa odlukom banke ili druge finansijske organizacije za svaki...
Garantna linija za preduzetnike

Garantna linija za preduzetnike

Garantna linija za preduzetnike Preduzetnici koji obavljaju registrovanu djelatnost u cilju sticanja dobiti. UsloviIznos garancije do 1.000.000 KM Period otplate utvrđuje se u skladu sa odlukom banke ili druge finansijske organizacije za svaki pojedinačni plasman Grejs...
Garantna linija za privredna društva

Garantna linija za privredna društva

Garantna linija za privredna društva Pravna lica koja obavljaju registrovanu djelatnost u cilju sticanja dobiti. UsloviIznos garancije do 1.500.000 KM za pravna lica Period otplate utvrđuje se u skladu sa odlukom banke ili druge finansijske organizacije za svaki...
Garantna linija za podršku izvozu

Garantna linija za podršku izvozu

Garantna linija za podršku izvozu Pravna lica koja obavljaju izvoz. UsloviPeriod otplate utvrđuje se u skladu sa odlukom banke ili druge finansijske organizacije za svaki pojedinačni plasman Iznos garancije do 1.500.000 KM Grejs period  utvrđuje se u skladu sa odlukom...