Гарантни фонд Републике Српске кога заступа директор Радивоја Крчмар и Град Добој  кога заступа замјеник градоначелника Владо Благојевић потписали су Протокол о сарадњи.

Овим Протоколом дефинишу се подручја  међусобне сарадње  на реализацији активности потписника протокола.

Потписници ће развијати међусобну сарадњу са циљем унапређивања и координације активности и то нарочито на:

  • подршци реализацији стратешких пројеката и програма развоја општине у складу са Ревидираном стратегијом развоја Града Добоја за период 2016 – 2020. године,
  • унапређење индустријске, пољопривредне и сточарске производње,
  • подршка развоју туризма,
  • подршци програмима развоја малих и средњих предузећа и предузетника који су у функцији запошљавања и самозапошљавања незапослених лица.

Потписници ће заједнички радити на унапређењу модела финансирања предузетника и пружању подршке реализацији програма Европске уније за развој малих и средњих предузећа (INNOVFIN, COSME и сл.).

Обе стране су се обавезале да ће континуирано размјењивати информације и вршити координацију међусобних активности у правцу остварења претходно дефинисаних циљева.