Garantni fond Republike Srpske koga zastupa direktor Radivoja Krčmar i Grad Doboj  koga zastupa zamjenik gradonačelnika Vlado Blagojević potpisali su Protokol o saradnji.

Ovim Protokolom definišu se područja  međusobne saradnje  na realizaciji aktivnosti potpisnika protokola.

Potpisnici će razvijati međusobnu saradnju sa ciljem unapređivanja i koordinacije aktivnosti i to naročito na:

  • podršci realizaciji strateških projekata i programa razvoja opštine u skladu sa Revidiranom strategijom razvoja Grada Doboja za period 2016 – 2020. godine,
  • unapređenje industrijske, poljoprivredne i stočarske proizvodnje,
  • podrška razvoju turizma,
  • podršci programima razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika koji su u funkciji zapošljavanja i samozapošljavanja nezaposlenih lica.

Potpisnici će zajednički raditi na unapređenju modela finansiranja preduzetnika i pružanju podrške realizaciji programa Evropske unije za razvoj malih i srednjih preduzeća (INNOVFIN, COSME i sl.).

Obe strane su se obavezale da će kontinuirano razmjenjivati informacije i vršiti koordinaciju međusobnih aktivnosti u pravcu ostvarenja prethodno definisanih ciljeva.