Посебна ГКЛ за ПОЧЕТНИ БИЗНИС

Предузетници и правна лица која обављају регистровану дјелатност не дуже од двије године од дана подношења захтјева за кредит

Услови

Намјена: набавка основних, обртних средстава и рефинансирање
Износ: од 10.000,00-100.000,00 КМ
Рок на који се одобрава: до 10 година
Грејс период: до 12 мјесеци
Накнада: 1,00% за правна лица; 0,50% за предузетнике
Годишња каматна стопа (варијабилна): 4,70%
Начин отплате: ануитетна отплата са и без грејс периода.

Колатерал (обавезан)

  • мјенице и налози,
  • гаранција Гарантног фонда РС до макс. 50% од износа одобреног кредита. Стопа премије за ризик умањује се за 30% од припадајуће према правилима Гарантног фонда РС.
% гарантованог износа кредита  Стопа премије за ризик ГФРС 
40-50 2,10
35-39,99 2,03
30-34,99 1,96
25-29,99 1,89
20-24,99 1,82
15-19,99 1,75
до 14,99 1,68

Задовољни клијенти

Укупан број гаранција

Укупан износ гаранција

Контакт особе:

Игор Тодоровић

Радана Гладовић