Mushrooms Trade д.о.о. Лакташи

Mushrooms Trade д.о.о. Лакташи

  • Опис дјелатности: Откуп шумских плодова
  • Намјена гаранције: Набавка основних средстава – хладњаче (испорука и монтажа изолацијских панела, хладионичких врата, расхладних агрегата, испаривача, електро опреме и монтажа расхладне инсталације)
  • Врста гарантно-кредитне линије: ГКЛ за пољопривреду
  • Средства намјенски утрошена и пројекат успјешно реализована
Veštine

Objavljeno

01.10.15