Mushrooms Trade d.o.o. Laktaši

Mushrooms Trade d.o.o. Laktaši

  • Opis djelatnosti: Otkup šumskih plodova
  • Namjena garancije: Nabavka osnovnih sredstava – hladnjače (isporuka i montaža izolacijskih panela, hladioničkih vrata, rashladnih agregata, isparivača, elektro opreme i montaža rashladne instalacije)
  • Vrsta garantno-kreditne linije: GKL za poljoprivredu
  • Sredstva namjenski utrošena i projekat uspješno realizovana
Veštine

Objavljeno

01.10.15