U saradnji sa Narodnom bankom Srbije, poslovna asocijacija „Zeleni navigator Zapadnog Balkana“, koju su osnovali Razvojni i Garancijski fond Vojvodine i Garantni fond Republike Srpske, 17. novembra u Beogradu će predstaviti platformu za finansiranje održivog investiranja.

Cilj platforme je učešće u smanjivanju negativnih uticaja klimatskih promjena, kroz energetske projekte u privredi.

– Mi smo odlučili da prije svega finansijske institucije u Republici Srpskoj, Srbiji, Sjevernoj Makedoniji, privredne komore, udruženja privrednika na ovim mjestima, da se okupimo na jednom mjestu, pripremimo finansijske pakete za investiranje i privredi, da to ponudimo ljudima – rekla je Marija Obradović predsjednica UO „Zelenog navigatora zapadnog Balkana“.

Direktor Garantnog fonda Republike Srpske Radivoja Krčmar rekao je da će pokušati obezbijediti pristup novcu koji će biti dostupan onome ko hoće da zamijeni, poveća energetsku efikasnost.

– IRB ozbiljno razmišlja da se uključi i 17. novembra ćemo biti u Beogradu na tom sastanku u NBS da čujemo i vidimo sve detalje i da onda kreiramo odluku u kom dijelu ćemo se mi uključiti sa finansijskim potencijalom koji ima IRB – naveo je Dražen Vrhovac, v.d. direktora Investiciono razvojne banke Republike Srpske.

Izvor: https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=492938