Дана 10.02.2020. године Гарантни фонд Републике Српске којег заступа директор Радивоја Крчмар и Удружење економиста Републике Српске SWOT које заступа извршни директор Саша Грабовац потписали су Споразум о сарадњи.

Имајући у виду циљеве сарадње, споразумне стране оствариће сарадњу у следећим областима:

  1. Сарадња у области организације и извођења едукације за запослене у привредним друштвима, као и предузетника у  Републици Српској и то кроз одржавање семинара,радионица и др.
  2. Сарадња у области организације и извођења едукације за новинаре који прате економске теме и то кроз одржавање семинара,радионица и др.
  3. Израда и реализација заједничких развојних пројеката финансираних од стране међународних и домаћих институција и организација
  4. Удружење ће преко свог портала, обрађивати и пласирати информације које су од значаја за Фонд, а самим тим и за све субјекте којима овај вид информација може бити од користи (привредна друштва у приватном власништву,јавна предузећа, финансијске институције, локалне заједнице и др.). Фонд ће достављати актуелне информације о активностима Фонда, а које би надлежне службе Удружења на професионалан начин обрађивале и даље пласирале у облику одговарајућих уредничких садржаја на порталу Удружења.
  5. Удружење и Фонд ће активно размјењивати информације везане за могућу сарадњу Удружења и Фонда у смислу пружања услуга према другим субјектима привредног и друштвеног живота Републике Српске, а које су у складу са дјелатностима за које су регистровани потписници овог споразума
  6. Удружење и Фонд ће сарађивати и у свим другим областима у којима буде постојао заједнички интерес обе споразумне стране.