Dana 10.02.2020. godine Garantni fond Republike Srpske kojeg zastupa direktor Radivoja Krčmar i Udruženje ekonomista Republike Srpske SWOT koje zastupa izvršni direktor Saša Grabovac potpisali su Sporazum o saradnji.

Imajući u vidu ciljeve saradnje, sporazumne strane ostvariće saradnju u sledećim oblastima:

  1. Saradnja u oblasti organizacije i izvođenja edukacije za zaposlene u privrednim društvima, kao i preduzetnika u  Republici Srpskoj i to kroz održavanje seminara,radionica i dr.
  2. Saradnja u oblasti organizacije i izvođenja edukacije za novinare koji prate ekonomske teme i to kroz održavanje seminara,radionica i dr.
  3. Izrada i realizacija zajedničkih razvojnih projekata finansiranih od strane međunarodnih i domaćih institucija i organizacija
  4. Udruženje će preko svog portala, obrađivati i plasirati informacije koje su od značaja za Fond, a samim tim i za sve subjekte kojima ovaj vid informacija može biti od koristi (privredna društva u privatnom vlasništvu,javna preduzeća, finansijske institucije, lokalne zajednice i dr.). Fond će dostavljati aktuelne informacije o aktivnostima Fonda, a koje bi nadležne službe Udruženja na profesionalan način obrađivale i dalje plasirale u obliku odgovarajućih uredničkih sadržaja na portalu Udruženja.
  5. Udruženje i Fond će aktivno razmjenjivati informacije vezane za moguću saradnju Udruženja i Fonda u smislu pružanja usluga prema drugim subjektima privrednog i društvenog života Republike Srpske, a koje su u skladu sa djelatnostima za koje su registrovani potpisnici ovog sporazuma
  6. Udruženje i Fond će sarađivati i u svim drugim oblastima u kojima bude postojao zajednički interes obe sporazumne strane.