Međunarodna saradnja

Aktivnosti na međunarodnom planu

GFRS U PORODICI EVROPSKIH GARANTNIH FONDOVA

GFRS U PORODICI EVROPSKIH GARANTNIH FONDOVA

Na Generalnoj skupštini Evropske asocijacije garantnih institucija – AECM, koja je održana krajem juna mjeseca u Portu, Portugal dogovoreno je povećanje i proširenje...