ГAРAНTНИ ПРOГРAM ПOДРШКE ПРИВРEДИ ЗA УБЛAЖAВAЊE ПOСЉEДИЦA ПAНДEMИJE БOЛEСTИ COVID-19 ИЗAЗВAНE ВИРУСOM SARS-COV-2

Циљ Гарантног програма је олакшавање приступа финансијским средствима за привредне субјекте – микро, мала и средња предузећа, издавањем гаранције за обезбјеђење потраживања по кредиту одобреном од финансијске организације, тј. обезбјеђењем дјелимичне заштите од кредитног ризика тих предузећа, повећаног економским посљедицама насталим усљед болести COVID 19 изазване вирусом SARS-CoV-2

Услови

 • кoрисници крeдитa: приврeдни субjeкт сa сjeдиштeм у Рeпублици Српскoj кojи ниje биo у финaнсиjским пoтeшкoћaмa нa дaн 31.12.2019. гoдинe, aли трeнутнo имa пoтeшкoћe у пoслoвaњу, кoje су нaстaлe кao пoсљeдицa пaндeмиje зaрaзнe бoлeсти COVID-19
 • нaмjeнa крeдитa: нoви крeдит зa финaнсирaњe oснoвнe дjeлaтнoсти, и тo зa ликвиднoст, oбртнa срeдствa и инвeстициoнe трoшкoвe
 • мaксимaлaн изнoс крeдитa:
  • микрoпрeдузeћa, прeдузeтници и пoљoприврeднa гaздинствa: 50.000,00 КM
  • мaлa прeдузeћa: 200.000,00 КM
  • срeдњa прeдузeћa: 400.000,00 КM
 • рoк oтплaтe крeдитa: нajдужe 7 гoдина, укључуjући и грејс пeриoд
 • грејс пeриoд: oд 3 дo 12 мjeсeци
 • опширније о условима које је неопходно испунити за учешће у овом програму можете погледати овдје

Документи

 • Јавни позив банкама и микрокредитним организацијама можете преузети овдје
 • Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о Гарантном програму подршке привреди за ублажавање посљедица пандемије можете преузети овдје
 • Одлуку о Гарантном програму подршке привреди за ублажавање посљедица пандемије можете преузети овдје
 • Рјешење о именовању Савјетодавног одбора Гарантног програма можете преузети овдје
 • Питања и одговори о Гарантном Фонду – БАНКЕ – можете преузети овдје

Финансијске организације - учеснице програма

 

Извjeштajи финaнсиjских институциja прeмa Гaрaнтнoм фoнду РС

 

Документи Преузми
Kумулативни извјештај о кредитима укљученим у портфолио Гарантног програма за период pdf xlsx
Мјесечни извјештај о кредитима укљученим у портфолио Гарантног програма за мјесец pdf xlsx
Извјештај о стању неотплаћене главнице кредита из портфолија Гарантног програма за квартал pdf xlsx
Квартални извјештај о стању неотплаћене главнице кредитa из портфолија Гарантног програма за период pdf xlsx
Квартални извјештај о стању принудне наплате потраживања и регресне наплате потраживања из портфолија Гарантног програма за период pdf xlsx
Испуњеност критеријума за портфолио кредите pdf docx
Захтјев за плаћање по гаранцији (БАНКА) pdf docx
Извјештај о статусу запримљених захтјева за период xlsx

 

wdt_ID ЈИБ Клијент Статус Финансијски посредник userid
8 4403794360008 ДРВОФЛОР ДОО ЛАКТАШИ Реализиван захтјев MF banka 18
12 4500440840008 TRGOVINSKO-PROIZVODNA RADNJA D MIOLJKA VETMIC SP DOBOJ Одобрен захтјев NOVA BANKA 16
13 4400021970002 TRGOTRANS DOO DOBOJ Одобрен захтјев NOVA BANKA 16
15 4400024560000 GRAĐ-PROMET DOO DOBOJ Одобрен захтјев NOVA BANKA 16
16 4402932990003 FRIEND TRAVEL DOO TREBINJE Одобрен захтјев NOVA BANKA 16
17 4400023590002 PREMIER DOO DOBOJ Одобрен захтјев NOVA BANKA 16
18 4401356260006 ANĐELIĆ d.o.o. Trebinje Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
19 4400626530004 DUGA-KOMERC DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
20 4400393410003 ENPRO DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
22 4402679210004 NECOMS-PROJECT DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
23 4403414120000 ROYAL AM DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
24 4509011650001 ZTR MESARA ROSULJAŠ, Rosuljaš Goran s.p., Istočna Ilidža Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
25 4400314210002 NOVOFORM Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
26 4403948420009 LAGUNA - BESTATTUNG DOO DOBOJ Одобрен захтјев NOVA BANKA 16
27 4509015990001 PRECIZ VULIN ĐORĐE SP BANJA LUKA Одбијен захтјев NOVA BANKA 16
28 4400728960003 ROKI KOMERC DOO Одбијен захтјев NOVA BANKA 16
29 4404382460004 ЕЛЕКТРОПАРТНЕР ХОЛД АГ ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
30 4504533750004 ПРЕВОЗ ЛИЦА КЕСИЋ МИЛАН СП Реализиван захтјев MF banka 18
31 4400728960003 РОКИ КОМЕРЦ ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
32 4404417430006 CNC POWER DOO PRIJEDOR Одобрен захтјев NOVA BANKA 16
33 4401135760004 KRLE DOO ČELINAC Реализиван захтјев NLB Banka 20
34 4400828590009 DEZIS-COMPANY doo Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
35 4401032950000 ДЕЛЕ И СИН СП Реализиван захтјев MF banka 18
36 4402063880006 ПЛАВШИЋ ДОО БРОД Реализиван захтјев MF banka 18
37 4401248290004 SIMEKS-EKSPORT doo Srbac Реализиван захтјев Unicredit Bank Banja Luka 17
39 4403280170005 PREVOZ VUKOVIĆ DOO KOZARSKA DUBICA Реализиван захтјев NLB Banka 20
40 4508692290001 BB, VL. CVJETANOVIĆ IVANA, SP ZANATSTVO , PALE Реализиван захтјев MIKROFIN 15
41 4401247210007 MANE KOMERC d.o.o. Srbac Реализиван захтјев KOMERCIJALNA BANKA a.d Banja Luka 8
42 4403699450008 DI FAČO d.o.o. Čelinac Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
43 4402564150008 DUGA PELLET d.o.o. Sokolac Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
44 4401202460002 Royal Prima doo Mrkonjić Grad Реализиван захтјев Unicredit Bank Banja Luka 17
45 4401325200005 M ŽELJO doo Šipovo Реализиван захтјев Unicredit Bank Banja Luka 17
46 4508675100002 TEHNO M sp Glušac Dejan Trebinje Реализиван захтјев Unicredit Bank Banja Luka 17
47 4401629090001 MASTER TRANSPORT doo Banja Luka Реализиван захтјев Unicredit Bank Banja Luka 17
48 4403491970008 TAT COM doo Srbac Реализиван захтјев Unicredit Bank Banja Luka 17
49 4402902570000 ART SCENA doo Banja Luka Реализиван захтјев Unicredit Bank Banja Luka 17
50 4400687160005 LIGNO PROGRES doo Novi Grad Реализиван захтјев Unicredit Bank Banja Luka 17
51 4402560590003 ELTING NN doo Gradiška Реализиван захтјев Unicredit Bank Banja Luka 17
52 4400940590003 WALTER doo Banja Luka Реализиван захтјев Unicredit Bank Banja Luka 17
53 4400739900002 AUTO LUKAS doo Kozarska Dubica Реализиван захтјев Unicredit Bank Banja Luka 17
54 4400314480000 ERIĆ M doo Biljeljina Реализиван захтјев Unicredit Bank Banja Luka 17
55 4503333370006 TRIKOTAŽA sztr Srbac Захтјев у обради Unicredit Bank Banja Luka 17
56 4400828590009 DEZIS COMPANY doo Banja Luka Одбијен захтјев Unicredit Bank Banja Luka 17
57 4400829130001 NECO TRADE doo Banja Luka Одобрен захтјев Unicredit Bank Banja Luka 17
58 4402201600001 MITROVIĆ PROM doo Bijeljina Захтјев у обради Unicredit Bank Banja Luka 17
59 4403152760002 HST doo Banja Luka Одобрен захтјев Unicredit Bank Banja Luka 17
60 4509941800003 KOLO SP DEJAN TARANA Trebinje Захтјев у обради Unicredit Bank Banja Luka 17
61 4402264780000 BEBEN doo Prijedor Одобрен захтјев Unicredit Bank Banja Luka 17
62 4401958150007 FERUM DOO PRIJEDOR Одобрен захтјев Raiffeisen BANK 23
64 4400855560006 DOO AM MEDJUGORJE BANJA LUKA Одбијен захтјев NOVA BANKA 16
65 4403184700001 БАНИЈА АУТОПРОМЕТ ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
66 4400748640005 ЛИГНОТЕХНА КОМПАНИ ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
67 4402637990000 ЦЕНТАР ДИЗЕЛ МОТОРА ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
68 4400889030006 SEBASTIJAN TOURS d.o.o. Banja Luka Реализиван захтјев KOMERCIJALNA BANKA a.d Banja Luka 8
70 4403135080006 Go pack doo Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
71 4400988950001 Gross line group doo Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
72 4404294410005 Orscany doo Одбијен захтјев ProCredit Bank 13
73 4404406400008 TAB Co d.o.o. Pale Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
74 4510200490005 AL PARCO DRAGAN KOVAČEVIĆ SP Реализиван захтјев KOMERCIJALNA BANKA a.d Banja Luka 8
75 4401684350004 MAXIMA-TREJD d.o.o. Banja Luka Реализиван захтјев KOMERCIJALNA BANKA a.d Banja Luka 8
76 4401258500007 ПИЛЕПРОМ ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
77 4401338100000 Špar Impex d.o.o. Šipovo Реализиван захтјев KOMERCIJALNA BANKA a.d Banja Luka 8
78 4404449630007 Dom za starija lica "Vidovo vrelo" Banja Luka Реализиван захтјев KOMERCIJALNA BANKA a.d Banja Luka 8
79 4510391220002 ВЕСЕЛО ЗРНО ВЕСЕЛИН КОЉАНИН СП Реализиван захтјев MF banka 18
80 4401255400001 AGROUNIJA d.o.o. Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
81 4403411700005 ETMax d.o.o. Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
82 4401754660006 TELEMAX d.o.o. Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
83 4401821010003 WINNER d.o.o. Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
84 4402499820009 DRVO N B G doo Doboj Одобрен захтјев Raiffeisen BANK 23
85 4404103090006 S TIM PAPIR doo Doboj Одобрен захтјев Raiffeisen BANK 23
86 4504338460000 DE GO SENIC MIRKO SP Одобрен захтјев Raiffeisen BANK 23
87 4400374030003 AGROMIKS DOO BIJELJINA Одобрен захтјев Raiffeisen BANK 23
88 4508154390004 CONTACT CAFFE UR, VL. RAŠEVIĆ BLAŽENKO, SP PALE Реализиван захтјев MIKROFIN 15
89 4509741540007 JP MILANOVIĆ ŽELJKO s.p. Mrkonjić Grad Одбијен захтјев KOMERCIJALNA BANKA a.d Banja Luka 8
90 4510102300001 Balkan Miroljub Jurić s.p Захтјев у обради KOMERCIJALNA BANKA a.d Banja Luka 8
91 4510883010003 Elli bar Snježana Jurić s.p. Kotor Varoš Захтјев у обради KOMERCIJALNA BANKA a.d Banja Luka 8
92 4402756730008 AGROSIM TRANS DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
93 4400442720005 AUTO-CENTAR DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
94 4404010910003 BerBo doo Gradiška Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
95 4403785450002 DABAR HOLZ d.o.o. Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
96 4401708390002 INTER-DMB DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
97 4403752440001 INTER-GRADNJA DOO Ugljevik Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
98 4400743840006 JELENA DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
99 4401196390005 MIG PLUS d.o.o Mrkonjić Grad Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
100 4403486110009 АЛФА ТРАНС ДОО ОСМАЦИ Реализиван захтјев MF banka 18
101 4404457570005 БОГМААЛ ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
102 4403541660005 КОМПОЗИТНИ МАТЕРИЈАЛИ ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
103 4403686550003 HRAST PROMET d.o.o. Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
104 4403534020009 LIMUN ŠPED d.o.o. Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
105 4403544330006 Predškolska ustanova Klub za djecu SREĆA Banja Luka Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
106 4503148550006 JAGI KOMERC Jaguzović Miroslav s.p. Mrkonjić Grad Реализиван захтјев KOMERCIJALNA BANKA a.d Banja Luka 8
107 4401377770004 SIBALIJA DOO BILECA Одобрен захтјев Raiffeisen BANK 23
108 4401749310005 ANTIKOROZIJA DOO GACKO Одобрен захтјев Raiffeisen BANK 23
109 4401749310005 ABV SISTEM doo Trebinje Одобрен захтјев Raiffeisen BANK 23
110 4401056030009 GUGUN-PROMET DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
111 4400400720005 FRANKO DŽEP DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
112 4507125320009 AUTOPREVOZNIK ĐURIĆ BOJAN S.P Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
113 4402650070009 DRVO-MONT.L.D. d.o.o. Šipovo Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
114 4401588470007 BLATEŠIĆ TRANSPORT DOO Laktaši Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
115 4508124130008 TRGOVINSKA RADNJA MIS SPORT BOJAN MILIJAŠ,S.P.PRNJAVOR Одобрен захтјев NLB Banka 20
116 4510287240000 T.Z.U.R. SIMEX STEVICA VAJIĆ, S.P. CRKVINA Одобрен захтјев NLB Banka 20
117 4510302650007 LOGISTICS NEMANJA ŠILJEGOVIĆ SP BANJA LUKA Захтјев у обради NLB Banka 20
118 16
119 440256121 FAŠ d.o.o. ŠIPOVO Одобрен захтјев NOVA BANKA 16
120 4403963490005 GRMEČ TEHNA DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
121 4401149040004 KUBIK-TRANS-NISKOGRADNJA DOO Поднешен захтјев ProCredit Bank 13
122 4403373930000 ULTIMAX DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
123 4403985110001 ALPHABET GROUP DOO BANJA LUKA Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
124 4510622480002 JAVNI PREVOZ POPOVIĆ MIRKO- Popović Mirko s.p. Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
125 4403933150005 ВУКМИР ЦО ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
ЈИБ Клијент Статус Финансијски посредник

Најчешће постављена питања

Да ли Банка може одобрити рок дужи од 7 година, гдје би само првих 7 година биле покривене гаранцијом ГФРС, а након тога би се кредит наставио отплаћивати без гаранције ГФРС?

У кредитни портфолио није могуће укључити кредите са роком доспјећа дужим од 7 година.(Првобитном Одлуком о Гарантном програму је дефинисан максималан рок доспијећа од 4 године, који је затим повећан на 7 година (Одлука о измјенама и допунама одлуке о Гарантном програму, Сл. Гласник број 122/20 од 11.12.2020. године)) Тачка IX став 6. утврђује да се кредити морају укључити у цјелости у гарантовани портфељ.

Коме се клијент обраћа за учешће у Гарантном програму?

За учешће у програму клијент се обраћа финансијској институцији.

Да ли нам је тумачење исправно да за кредит могу аплицирати само клијенти који су имају доказ да су погођени вирусом COVID-19? Да ли свака Банка дефинише документацију којм се доказује погођеност или ће од стране ГФ бити прописано чиме се документује погођеност?

Банка ће самостално, у складу са сопственом политиком, дефинисати и од клијента тражити документацију која свједочи о потешкоћама у пословању узрокованим вирусом COVID-19.

Тачка X став 3. Одлуке предвиђа да и привредни субјект достави изјаву којом описује тренутни положај у контексту погоршања усљед епидемије.
Приликом подошења захтјева утврдити критеријуме попут: пада промета, прихода у одређеном проценту и сл. у поређењу са истим периодом прошле године

Да ли се класификација предузећа (микро, мало, средње) која је видљива у АПИФ бази може сматрати прихватљивим доказом за категоризацију предузећа? Свака Банка има интерно категоризације предузећа, па како би приступ био исти за све Банке, замолили би за појашњење?

Класификација предузећа се врши према Закону о малим и средњим предузећима како је наведено у пријавном обрасцу за Јавни позив.
Класификација из базе података АПИФ-а која се врши према одредбама Закона о рачуноводству и ревизији се може сматрати прихватљивом за категоризацију у оквиру Гарантног програма

Контакт особе:

Игор Тодоровић

Војислав Благојевић

Радана Гладовић

Саша Зубовић