ГAРAНTНИ ПРOГРAM ПOДРШКE ПРИВРEДИ ЗA УБЛAЖAВAЊE ПOСЉEДИЦA ПAНДEMИJE БOЛEСTИ COVID-19 ИЗAЗВAНE ВИРУСOM SARS-COV-2

Циљ Гарантног програма је олакшавање приступа финансијским средствима за привредне субјекте – микро, мала и средња предузећа, издавањем гаранције за обезбјеђење потраживања по кредиту одобреном од финансијске организације, тј. обезбјеђењем дјелимичне заштите од кредитног ризика тих предузећа, повећаног економским посљедицама насталим усљед болести COVID 19 изазване вирусом SARS-CoV-2

Услови

 • кoрисници крeдитa: приврeдни субjeкт сa сjeдиштeм у Рeпублици Српскoj кojи ниje биo у финaнсиjским пoтeшкoћaмa нa дaн 31.12.2019. гoдинe, aли трeнутнo имa пoтeшкoћe у пoслoвaњу, кoje су нaстaлe кao пoсљeдицa пaндeмиje зaрaзнe бoлeсти COVID-19
 • нaмjeнa крeдитa: нoви крeдит зa финaнсирaњe oснoвнe дjeлaтнoсти, и тo зa ликвиднoст, oбртнa срeдствa и инвeстициoнe трoшкoвe
 • мaксимaлaн изнoс крeдитa:
  • микрoпрeдузeћa, прeдузeтници и пoљoприврeднa гaздинствa: 50.000,00 КM
  • мaлa прeдузeћa: 200.000,00 КM
  • срeдњa прeдузeћa: 400.000,00 КM
 • рoк oтплaтe крeдитa: нajдужe 7 гoдина, укључуjући и грејс пeриoд
 • грејс пeриoд: oд 3 дo 12 мjeсeци
 • опширније о условима које је неопходно испунити за учешће у овом програму можете погледати овдје

Документи

 • Јавни позив банкама и микрокредитним организацијама можете преузети овдје
 • Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о Гарантном програму подршке привреди за ублажавање посљедица пандемије можете преузети овдје – 13.12.2021.
 • Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о Гарантном програму подршке привреди за ублажавање посљедица пандемије можете преузети овдје – 11.12.2020.
 • Одлуку о Гарантном програму подршке привреди за ублажавање посљедица пандемије можете преузети овдје
 • Рјешење о именовању Савјетодавног одбора Гарантног програма можете преузети овдје
 • Питања и одговори о Гарантном Фонду – БАНКЕ – можете преузети овдје

Финансијске организације - учеснице програма

 

Извjeштajи финaнсиjских институциja прeмa Гaрaнтнoм фoнду РС

 

Документи Преузми
Мјесечни извјештај о кредитима укљученим у портфолио Гарантног програма за мјесец xlsx
Квартални извјештај о стању принудне наплате потраживања и регресне наплате потраживања из портфолија Гарантног програма за период pdf xlsx
Испуњеност критеријума за портфолио кредите од 03.07.2020 – 31.12.2020 pdf docx
Испуњеност критеријума за портфолио кредите од 01.01.2021 – 31.12.2021 pdf docx
Испуњеност критеријума за портфолио кредите од 01.01.2022 – 31.12.2022 pdf docx
Захтјев за плаћање по гаранцији (БАНКА) pdf docx
Извјештај о статусу запримљених захтјева за период pdf xlsx

 

wdt_ID ЈИБ Клијент Статус Финансијски посредник userid
8 4403794360008 ДРВОФЛОР ДОО ЛАКТАШИ Реализиван захтјев MF banka 18
12 4500440840008 TRGOVINSKO-PROIZVODNA RADNJA D MIOLJKA VETMIC SP DOBOJ Одобрен захтјев NOVA BANKA 16
13 4400021970002 TRGOTRANS DOO DOBOJ Одобрен захтјев NOVA BANKA 16
15 4400024560000 GRAĐ-PROMET DOO DOBOJ Одобрен захтјев NOVA BANKA 16
16 4402932990003 FRIEND TRAVEL DOO TREBINJE Одобрен захтјев NOVA BANKA 16
17 4400023590002 PREMIER DOO DOBOJ Одобрен захтјев NOVA BANKA 16
18 4401356260006 ANĐELIĆ d.o.o. Trebinje Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
19 4400626530004 DUGA-KOMERC DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
20 4400393410003 ENPRO DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
22 4402679210004 NECOMS-PROJECT DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
23 4403414120000 ROYAL AM DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
24 4509011650001 ZTR MESARA ROSULJAŠ, Rosuljaš Goran s.p., Istočna Ilidža Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
25 4400314210002 NOVOFORM Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
26 4403948420009 LAGUNA - BESTATTUNG DOO DOBOJ Одобрен захтјев NOVA BANKA 16
27 4509015990001 PRECIZ VULIN ĐORĐE SP BANJA LUKA Одбијен захтјев NOVA BANKA 16
28 4400728960003 ROKI KOMERC DOO Одбијен захтјев NOVA BANKA 16
29 4404382460004 ЕЛЕКТРОПАРТНЕР ХОЛД АГ ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
30 4504533750004 ПРЕВОЗ ЛИЦА КЕСИЋ МИЛАН СП Реализиван захтјев MF banka 18
31 4400728960003 РОКИ КОМЕРЦ ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
32 4404417430006 CNC POWER DOO PRIJEDOR Одобрен захтјев NOVA BANKA 16
33 4401135760004 KRLE DOO ČELINAC Реализиван захтјев NLB Banka 20
34 4400828590009 DEZIS-COMPANY doo Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
35 4401032950000 ДЕЛЕ И СИН СП Реализиван захтјев MF banka 18
36 4402063880006 ПЛАВШИЋ ДОО БРОД Реализиван захтјев MF banka 18
37 4401248290004 SIMEKS-EKSPORT doo Srbac Реализиван захтјев Unicredit Bank Banja Luka 17
39 4403280170005 PREVOZ VUKOVIĆ DOO KOZARSKA DUBICA Реализиван захтјев NLB Banka 20
40 4508692290001 BB, VL. CVJETANOVIĆ IVANA, SP ZANATSTVO , PALE Реализиван захтјев MIKROFIN 15
41 4401247210007 MANE KOMERC d.o.o. Srbac Реализиван захтјев KOMERCIJALNA BANKA a.d Banja Luka 8
42 4403699450008 DI FAČO d.o.o. Čelinac Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
43 4402564150008 DUGA PELLET d.o.o. Sokolac Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
44 4401202460002 Royal Prima doo Mrkonjić Grad Реализиван захтјев Unicredit Bank Banja Luka 17
45 4401325200005 M ŽELJO doo Šipovo Реализиван захтјев Unicredit Bank Banja Luka 17
46 4508675100002 TEHNO M sp Glušac Dejan Trebinje Реализиван захтјев Unicredit Bank Banja Luka 17
47 4401629090001 MASTER TRANSPORT doo Banja Luka Реализиван захтјев Unicredit Bank Banja Luka 17
48 4403491970008 TAT COM doo Srbac Реализиван захтјев Unicredit Bank Banja Luka 17
49 4402902570000 ART SCENA doo Banja Luka Реализиван захтјев Unicredit Bank Banja Luka 17
50 4400687160005 LIGNO PROGRES doo Novi Grad Реализиван захтјев Unicredit Bank Banja Luka 17
51 4402560590003 ELTING NN doo Gradiška Реализиван захтјев Unicredit Bank Banja Luka 17
52 4400940590003 WALTER doo Banja Luka Реализиван захтјев Unicredit Bank Banja Luka 17
53 4400739900002 AUTO LUKAS doo Kozarska Dubica Реализиван захтјев Unicredit Bank Banja Luka 17
54 4400314480000 ERIĆ M doo Biljeljina Реализиван захтјев Unicredit Bank Banja Luka 17
55 4503333370006 TRIKOTAŽA sztr Srbac Захтјев у обради Unicredit Bank Banja Luka 17
56 4400828590009 DEZIS COMPANY doo Banja Luka Одбијен захтјев Unicredit Bank Banja Luka 17
57 4400829130001 NECO TRADE doo Banja Luka Одобрен захтјев Unicredit Bank Banja Luka 17
58 4402201600001 MITROVIĆ PROM doo Bijeljina Захтјев у обради Unicredit Bank Banja Luka 17
59 4403152760002 HST doo Banja Luka Одобрен захтјев Unicredit Bank Banja Luka 17
60 4509941800003 KOLO SP DEJAN TARANA Trebinje Захтјев у обради Unicredit Bank Banja Luka 17
61 4402264780000 BEBEN doo Prijedor Одобрен захтјев Unicredit Bank Banja Luka 17
62 4401958150007 FERUM DOO PRIJEDOR Одобрен захтјев Raiffeisen BANK 23
64 4400855560006 DOO AM MEDJUGORJE BANJA LUKA Одбијен захтјев NOVA BANKA 16
65 4403184700001 БАНИЈА АУТОПРОМЕТ ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
66 4400748640005 ЛИГНОТЕХНА КОМПАНИ ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
67 4402637990000 ЦЕНТАР ДИЗЕЛ МОТОРА ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
68 4400889030006 SEBASTIJAN TOURS d.o.o. Banja Luka Реализиван захтјев KOMERCIJALNA BANKA a.d Banja Luka 8
70 4403135080006 Go pack doo Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
71 4400988950001 Gross line group doo Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
72 4404294410005 Orscany doo Одбијен захтјев ProCredit Bank 13
73 4404406400008 TAB Co d.o.o. Pale Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
74 4510200490005 AL PARCO DRAGAN KOVAČEVIĆ SP Реализиван захтјев KOMERCIJALNA BANKA a.d Banja Luka 8
75 4401684350004 MAXIMA-TREJD d.o.o. Banja Luka Реализиван захтјев KOMERCIJALNA BANKA a.d Banja Luka 8
76 4401258500007 ПИЛЕПРОМ ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
77 4401338100000 Špar Impex d.o.o. Šipovo Реализиван захтјев KOMERCIJALNA BANKA a.d Banja Luka 8
78 4404449630007 Dom za starija lica "Vidovo vrelo" Banja Luka Реализиван захтјев KOMERCIJALNA BANKA a.d Banja Luka 8
79 4510391220002 ВЕСЕЛО ЗРНО ВЕСЕЛИН КОЉАНИН СП Реализиван захтјев MF banka 18
80 4401255400001 AGROUNIJA d.o.o. Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
81 4403411700005 ETMax d.o.o. Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
82 4401754660006 TELEMAX d.o.o. Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
83 4401821010003 WINNER d.o.o. Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
84 4402499820009 DRVO N B G doo Doboj Одобрен захтјев Raiffeisen BANK 23
85 4404103090006 S TIM PAPIR doo Doboj Одобрен захтјев Raiffeisen BANK 23
86 4504338460000 DE GO SENIC MIRKO SP Одобрен захтјев Raiffeisen BANK 23
87 4400374030003 AGROMIKS DOO BIJELJINA Одобрен захтјев Raiffeisen BANK 23
88 4508154390004 CONTACT CAFFE UR, VL. RAŠEVIĆ BLAŽENKO, SP PALE Реализиван захтјев MIKROFIN 15
89 4509741540007 JP MILANOVIĆ ŽELJKO s.p. Mrkonjić Grad Одбијен захтјев KOMERCIJALNA BANKA a.d Banja Luka 8
90 4510102300001 Balkan Miroljub Jurić s.p Одбијен захтјев KOMERCIJALNA BANKA a.d Banja Luka 8
91 4510883010003 Elli bar Snježana Jurić s.p. Kotor Varoš Одбијен захтјев KOMERCIJALNA BANKA a.d Banja Luka 8
92 4402756730008 AGROSIM TRANS DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
93 4400442720005 AUTO-CENTAR DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
94 4404010910003 BerBo doo Gradiška Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
95 4403785450002 DABAR HOLZ d.o.o. Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
96 4401708390002 INTER-DMB DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
97 4403752440001 INTER-GRADNJA DOO Ugljevik Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
98 4400743840006 JELENA DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
99 4401196390005 MIG PLUS d.o.o Mrkonjić Grad Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
100 4403486110009 АЛФА ТРАНС ДОО ОСМАЦИ Реализиван захтјев MF banka 18
101 4404457570005 БОГМААЛ ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
102 4403541660005 КОМПОЗИТНИ МАТЕРИЈАЛИ ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
103 4403686550003 HRAST PROMET d.o.o. Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
104 4403534020009 LIMUN ŠPED d.o.o. Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
105 4403544330006 Predškolska ustanova Klub za djecu SREĆA Banja Luka Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
106 4503148550006 JAGI KOMERC Jaguzović Miroslav s.p. Mrkonjić Grad Реализиван захтјев KOMERCIJALNA BANKA a.d Banja Luka 8
107 4401377770004 SIBALIJA DOO BILECA Одобрен захтјев Raiffeisen BANK 23
108 4401749310005 ANTIKOROZIJA DOO GACKO Одобрен захтјев Raiffeisen BANK 23
109 4401749310005 ABV SISTEM doo Trebinje Одобрен захтјев Raiffeisen BANK 23
110 4401056030009 GUGUN-PROMET DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
111 4400400720005 FRANKO DŽEP DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
112 4507125320009 AUTOPREVOZNIK ĐURIĆ BOJAN S.P Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
113 4402650070009 DRVO-MONT.L.D. d.o.o. Šipovo Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
114 4401588470007 BLATEŠIĆ TRANSPORT DOO Laktaši Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
115 4508124130008 TRGOVINSKA RADNJA MIS SPORT BOJAN MILIJAŠ,S.P.PRNJAVOR Реализиван захтјев NLB Banka 20
116 4510287240000 T.Z.U.R. SIMEX STEVICA VAJIĆ, S.P. CRKVINA Одбијен захтјев NLB Banka 20
117 4510302650007 LOGISTICS NEMANJA ŠILJEGOVIĆ SP BANJA LUKA Одбијен захтјев NLB Banka 20
118 16
119 440256121 FAŠ d.o.o. ŠIPOVO Одобрен захтјев NOVA BANKA 16
120 4403963490005 GRMEČ TEHNA DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
121 4401149040004 KUBIK-TRANS-NISKOGRADNJA DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
122 4403373930000 ULTIMAX DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
123 4403985110001 ALPHABET GROUP DOO BANJA LUKA Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
124 4510622480002 JAVNI PREVOZ POPOVIĆ MIRKO- Popović Mirko s.p. Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
125 4403933150005 ВУКМИР ЦО ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
126 4400566020001 MAJNEX DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
127 4400455460002 KOMBI TRANS d.o.o. Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
128 4402497020005 VS COMERC DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
129 1305979180852 DRAGAN STEVIĆ Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
130 4403299860002 АРИФАГИЋ ИНВЕСТМЕНТ ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
131 4506740960003 ПРЕДУЗЕТНИК У ПОЉОПРИВРЕДИ И ФАРМА КАРАЈИЦА СП Реализиван захтјев MF banka 18
132 4403491970008 TAT-COM d.o.o. Одбијен захтјев ProCredit Bank 13
133 4401693260000 DASSTIM DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
134 4506145060007 ДОБОЈСКЕ ПИТЕ НА ВАГУ БУР.РАДЊА БР.1 Д.ГЛИГОРЕВИЋ СП ДОБОЈ Реализиван захтјев SBERBANK 25
136 4402522660006 АНИТЕКС МД ДОБОЈ Реализиван захтјев SBERBANK 25
137 4509280630009 ПЕРИЗ ЗТР СТОЈАН ПЕРИЗ СП МОДРИЧА Реализиван захтјев SBERBANK 25
138 4509249710002 ТР РЕФЛЕКТА НИКОЛА ИГЊАТИЋ СП БРОС Реализиван захтјев SBERBANK 25
139 4509895770005 ЕУРОПАРКЕТ ЗИЗАК ЖЕЉКО СП ПРЊАВОР Реализиван захтјев SBERBANK 25
140 4509504410000 ЛАНА ТРГОВИНА БРАНКИЦА ПОПАДИЋ СП ДОБОЈ Реализиван захтјев SBERBANK 25
141 4504185530003 ТРГОВ. РАДЊА БИГ ФООТ ДАРИЈО СУВАЈАЦ СП ПРЊАВОР Реализиван захтјев SBERBANK 25
143 4401211880006 ПАНГЕА ДОО ПРЊАВОР Реализиван захтјев SBERBANK 25
145 4403991940008 БЕРИЋ ТРАНСПОРТ Реализиван захтјев MF banka 18
146 4402148360001 БОЛЕДО ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
147 440403710003 РЕНГА КОМЕРЦ ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
148 4402638960007 ВИТ ЦОМЕРЦ ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
149 4510911750000 СА-ГРАДЊА СЕНАДА ХАМЗИЋ СП КОЊУХОВЦИ ПРЊАВОР Одбијен захтјев SBERBANK 25
150 4508117860009 ЗУР ЂУКИЋ 3-С ЂУКУЋ СРЕБРЕНКО СП ДОЊИ СМРТИЋИ ПРЊАВОР Реализиван захтјев SBERBANK 25
151 440008241 INTERLIGNUM D.O.O. TESLIĆ Одбијен захтјев NOVA BANKA 16
152 16
153 4510302650007 ЛОГИСТИЦС НЕМАЊА ШИЉЕГОВИЋ СП Реализиван захтјев MF banka 18
154 4403392640004 НВ-ТРАДЕ ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
155 4402818190005 АЏИЋ ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
156 4403332660006 АУТО ЈОВИЋ ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
157 4504043310006 АУТО ШКОЛА ЗОКА СП КУНИЋ МЛАДЕН Реализиван захтјев MF banka 18
158 4400771620003 ДЕЈАНОВИЋ ПРОДУКТ ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
159 4403949150005 М.ЕКО ФИСХ ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
160 4403910370008 СБ МАСИВ ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
161 4402845160002 ROLOPLASTT DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
162 4403623800000 CARGO TRANSPORT DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
163 4402590230001 Жаникс доо Бијељина Реализиван захтјев Unicredit Bank Banja Luka 26
164 4400892500005 Лигно комерц доо Бања Лука Реализиван захтјев Unicredit Bank Banja Luka 26
165 4401247130003 Фора доо Србац Реализиван захтјев Unicredit Bank Banja Luka 26
166 4403965190009 Frutella coffee i bar doo Banja Luka Реализиван захтјев Unicredit Bank Banja Luka 26
167 4400711560001 Јавор доо Приједор Реализиван захтјев Unicredit Bank Banja Luka 26
168 4510232000000 СПОРТ ХАУС СП ТЕСЛИЋ Реализиван захтјев Unicredit Bank Banja Luka 26
169 4401153580005 БАМБУС ПЕТРОЛ ДОО Реализиван захтјев Unicredit Bank Banja Luka 26
170 4403455310000 БРОГ ДОО Реализиван захтјев Unicredit Bank Banja Luka 26
171 4402577640004 INTERACTIV DOO LAKTAŠI Одбијен захтјев Unicredit Bank Banja Luka 26
172 4502475200004 Житопека СП Тамара Крунић Бања Лука Одбијен захтјев Unicredit Bank Banja Luka 26
173 4502853080004 Аутопревозник Бркљач Саво Поднешен захтјев Unicredit Bank Banja Luka 26
174 4400829130001 NECO TRADE DOO Поднешен захтјев Unicredit Bank Banja Luka 26
175 4501280160001 Euro stil sp Поднешен захтјев Unicredit Bank Banja Luka 26
176 4401848050007 Шаб Транс доо Одобрен захтјев Unicredit Bank Banja Luka 26
177 4401912830003 Bonatti doo Одобрен захтјев Unicredit Bank Banja Luka 26
178 4510863500004 CLUB STATION СП Мара Спаић Поднешен захтјев Unicredit Bank Banja Luka 26
179 4403817670000 СИТИ ДОО ГРАДИШКА Одбијен захтјев SBERBANK 25
180 4503395050008 НОЋНИ КЛУБ И КАФЕ БАР ЛАНЕ ТРИВУНОВИЋ ДАНКО СП Реализиван захтјев MF banka 18
181 4402271990001 ШУКИ КОМЕРЦ ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
182 4404368630002 EXPORT FENESTAR DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
183 4400336450007 UNIFLEX DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
184 4403320060003 Zdravstvena ustanova specijalna bolnica iz hirurških oblasti SVJETLOST Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
185 4403572110003 МОЈА ПЕКАРА ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
186 4509361980004 ТРГОВАЧКА РАДЊА ТИФФАНY СП Реализиван захтјев MF banka 18
187 4401451170006 ЖАРСОН ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
188 4401313610003 ДРВНА ИНДУСТРИЈА ШИПОВО ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
189 4403314840005 ОПЛЕНАЦ ПРОМЕТ ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
190 4402917680006 СИМОНА ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
191 4400838630009 COMIZ DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
192 4402870940004 Salaš d.o.o. Orlovo Polje Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
193 4403226550005 VELA CONSULTING DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
194 4401057190000 ZELENGAJ d.o.o. Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
195 4403440710001 RENTA TRUCK DOO KOSTAJNICA Реализиван захтјев NLB Banka 20
197 4403541310004 ЗУ АПОТЕКА ХЕРБАФАРМ ДОБОЈ Одбијен захтјев SBERBANK 25
198 4404296030005 ЗУ СЦ МЕДИКО ЦЕНТАР ЗДРАВЉА ДОБОЈ Одбијен захтјев SBERBANK 25
199 4503909000005 KAFE BAR "RS" MILENKO ROSIĆ S.P. BANJA LUKA Реализиван захтјев NLB Banka 20
200 4400016890009 ИНВЕСТ ГРАДЊА ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
201 4400254210008 КРИСТИЈАН ЛАВИС ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
202 4403539840004 БИС ТРАВЕЛ ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
203 4506454100005 ДРВОПРОМЕТ МИЛЕНКО ВЕЈНОВИЋ СП Реализиван захтјев MF banka 18
204 4404550940009 ДРВО-ЗЕЦ ЦО ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
205 4400561060005 ЈЕЛИКА ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
206 4403554640003 ПОЉАНА ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
207 4403293230007 СТАРСС ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
208 4509844860000 ТАДИЋ ГОРАН ТАДИЋ СП Реализиван захтјев MF banka 18
209 4403028320002 ВС СПЕКТАЛ ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
210 4402750700000 FINALNA OBRADA DRVETA DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
211 4510976020009 LIBERON Bahrija Glamočić s.p. Dubrave Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
212 4510048920007 РЕСТОРАН ИНТЕРМЕЗЗО МИРКО ЧУЧИЋ СП ДОБОЈ Реализиван захтјев SBERBANK 25
213 4500671060005 ДАМЈАНОВИЋ ЈАВНИ ПРЕВОЗ СТВАРИ РАДЕ ДАМЈАНОВИЋ СП Одбијен захтјев SBERBANK 25
214 4400644430009 DEPROM DOO Одобрен захтјев NOVA BANKA 16
215 4404401940004 Megamaks d.o.o. Banja Luka Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
216 4500999110000 MERMER ZANATSKA KAMENOREZ.RADNJA,VL.MIRKOVIĆ DRAGOLJUB SP Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
217 4509719700009 БАКИНА ТАЈНА АНТОНИЋ ДУШАН СП Реализиван захтјев MF banka 18
218 4400782580003 БМБ ГРОУП ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
219 4400857930005 СТYЛОС ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
220 4400804060009 BARE-COM DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
221 4403258750006 BANJALUKAFARM-PLUS DOO Banja Luka Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
222 4402592010009 SAMATINI D.O.O. Одобрен захтјев NOVA BANKA 16
223 16
224 4501247200006 MONDO UR RESTORAN VL.TERZIC MILORAD S.P. Bijeljina Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
225 4404412040005 MAGLOV FUNGHI DOO Čelinac Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
226 4403184880000 ЦАРГОПРОМ ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
227 4403571650004 ФОКУС МЕДИА ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
228 4510494620009 ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА НАВАГИО МИРКО СТАНКОВИЋ Реализиван захтјев MF banka 18
230 440030352 PSC VATROOPREMA d.o.o. Bijeljina Одобрен захтјев NOVA BANKA 16
231 4400605020006 BMT d.o.o. Sokolac Одобрен захтјев NOVA BANKA 16
232 2212984121576 DARIO MILINČIĆ Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
233 4404143040001 ЕКО ВОЋЕ ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
234 4508666290001 МАРКЕТИНГ-ПРО ЖЕЉКО СТАНИВУКОВИЋ СП Реализиван захтјев MF banka 18
235 4501207670000 MIRJANA TRGOVINSKA RADNJA VL.SARIC MIRJANA S.P-BIJELJINA Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
236 4400909080005 LUMINO d.o.o. Banja Luka Реализиван захтјев KOMERCIJALNA BANKA a.d Banja Luka 8
237 4403969770000 ANDRIĆ-FARM DOO Pelagićevo Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
238 4510762810002 ZANATSKA RADNJA TAPACIRANJE RAJAK Dragan Rajak s.p M. Grad Реализиван захтјев KOMERCIJALNA BANKA a.d Banja Luka 8
239 4401474890006 SATELIT d.o.o Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
240 4401376370002 BRATIĆ KOMERC d.o.o. Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
241 4500593320003 ВИЊЕТА УРОШ СТАНЧИЋ СП Реализиван захтјев MF banka 18
242 4400373730001 Petrix Company doo Patkovača Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
243 4400543240004 K-Inel d.o.o. Одобрен захтјев NOVA BANKA 16
244 4403679340001 МУН ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
245 4404321590002 BL-LINE DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
246 4402098910005 KNEŽEVIĆ-CO DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
247 4403325880009 WISCHT d.o.o. Doboj Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
248 4508571150008 Zanatska radnja Enterijeri Perić Mladen Perić s.p. Pale Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
249 4507381670009 ЛЕ COQ КУРТИНОВИЋ СП БАЊА ЛУКА Реализиван захтјев SBERBANK 25
250 4402752310004 МАМЕX ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
251 4400891100003 ТРЕНД М&В ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
252 4403085040008 ЗУ АПОТЕКА ВИДИЋ БРОД Реализиван захтјев MF banka 18
254 4503962740002 Autoprevoznik Todorović Velemir SP Одобрен захтјев NOVA BANKA 16
255 4401249930007 БРАЗДА ПРОДУКТ ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
256 4400545370002 МАНДИЋ ПЕТРОЛ ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
257 4507117900004 Nešo Autoservis - Ćetojević Slobodan sp Реализиван захтјев KOMERCIJALNA BANKA a.d Banja Luka 8
258 4402787450003 МД ФИСЦХ ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
259 4403113430003 ВС КРАГУЉ КОМПАНИ ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
260 4403997980001 ALU-PVC STOLARIJA TO-MI d.o.o. Gradiška Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
262 4404082820009 KAFANICA DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
263 4403940790001 NEPLINE d.o.o. Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
264 4400555680000 Centrotrans Одобрен захтјев NOVA BANKA 16
265 4501786680003 Đurđić SP Sokolac Одобрен захтјев NOVA BANKA 16
266 4400627000009 JAN Komerc d.o.o. Одобрен захтјев NOVA BANKA 16
267 4403494560005 ХМГ ЕНЕРГОГРАДЊА ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
268 4403210800001 СТОЛАРИЈА ПОДРОМАНИЈА ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
269 4402169100000 ШКОРИЋ-ТРАНС ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
270 1804973180865 ŽIKO ŠKORIĆ Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
271 4401341310007 MONTING-energetika d.o.o. Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
272 4401406540005 ZMIN KOMERC DOO NEVESINJE Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
273 4404433040005 KMR GRUPA DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
274 4402875580006 G&S TRADERS DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
275 4403227100003 ABC SOLUTIONS DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
276 4401036940009 NAMIT d.o.o. Gradiška Одобрен захтјев NOVA BANKA 16
277 4507446120001 SR MORFO LINE Одобрен захтјев NOVA BANKA 16
278 4402340980005 IM COMPUTERS d.o.o. Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
279 4400009330006 БИЈЕЛИЋ-ПЕТРОЛ ДОО ГРАБОВИЦА ДОБОЈ Реализиван захтјев SBERBANK 25
280 4401222650002 К.Л.М. ДОО ПРЊАВОР Реализиван захтјев SBERBANK 25
281 4403755540007 ПРО-ФЕСТ ДОО БАЊА ЛУКА Реализиван захтјев SBERBANK 25
282 4400847030006 ВИВЕКС ТРАДИНГ ДОО БАЊА ЛУКА Одбијен захтјев SBERBANK 25
283 4400375350001 ЕТНО СЕЛО СТАНИШИЋИ ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
284 4400885710002 Б&Ч ТРАДЕ ТОУРС ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
285 440289739 Euro Line Nevesinje Одобрен захтјев NOVA BANKA 16
286 440295321 Prowood Mrkonjić Grad Одобрен захтјев NOVA BANKA 16
287 4402270910004 BEOPLAST d.o.o. Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
288 4400147640008 ЖИВАНИЋ-ТРАНСПОРТ ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
289 4403806390005 ПАЈО ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
290 4402755500009 КНЕЖЕВИЋ ЕНТЕРИНГ ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
291 4505536390005 FELIX NEDŽAD HUREMOVIĆ SP proizvodnja stolica Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
292 4402204290003 M.P.KOMERC d.o.o. Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
293 4404406070008 MV STUDIO d.o.o. Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
294 4401155280009 PERPER DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
295 4402796100007 R.D.M. RADUKIĆ DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
296 4401136140000 SIMIT-KOMERC DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
297 4510447460001 ТРГОВИНА СТЕФАН МАЈА ПЕРИЋ СП ДОБОЈ Реализиван захтјев SBERBANK 25
298 4402692230006 КОНСИНГ БС ДОО БАЊА ЛУКА Одбијен захтјев SBERBANK 25
299 4400376750003 Mojić d.o.o. Bijeljina Одобрен захтјев NOVA BANKA 16
300 4503733550003 Tehnometal Nevesinje Одобрен захтјев NOVA BANKA 16
301 4402068500007 Braća Đurić Teslić Одобрен захтјев NOVA BANKA 16
302 4404156530008 СТАНИШЉЕВИЋ ПРОМЕТ ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
303 4402159210001 AGROKOMBINAT d.o.o. Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
304 4401954320005 AUTO KUĆA-LAV d.o.o. Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
305 4401177840008 KIS-PRODUKT d.o.o. Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
306 4506696960009 MMN-COMPANY SP MILOVAN MIHAJLOVIĆ Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
307 4403979810000 Color Studio d.o.o Trebinje Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
308 4401430170006 ГЛОБАЛ ЕНТЕРИЈЕРИ ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
309 4401312130008 VALENTINA TRADE d.o.o. Šipovo Реализиван захтјев KOMERCIJALNA BANKA a.d Banja Luka 8
311 4403224770008 Lotex d.o.o. Trebinje Одобрен захтјев NOVA BANKA 16
312 4404051430008 Extra Line d.o.o. Mrkonjić Grad Одобрен захтјев NOVA BANKA 16
313 4401973890009 Stankos d.o.o. Одобрен захтјев NOVA BANKA 16
314 4402925600003 ABC SPORTING d.o.o. Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
315 4403979810000 Color Studio d.o.o Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
316 4404492300002 Control Systems d.o.o, prevod Upravljanje sistemima d.o.o. Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
317 4507963530007 IZVOR PLAST LJUBOMIR AJDER s.p. Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
318 4510938790003 Javni prevoz VUK TRANSPORT Perišić Srđan s.p. Banja Luka Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
319 4400751600006 ИНФОМАП ДОО НОВИ ГРАД Реализиван захтјев SBERBANK 25
320 4401706850006 COOPER ŠPED DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
321 4403113350000 GREINER DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
322 4403827550002 MARKES DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
323 4404753380009 PIR d.o.o. Nevesinje Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
324 4403396980004 PULSE DESIGN DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
325 1003962182979 SIMO PANTELIĆ Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
326 4404061400000 VAMAL GRUPA DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
327 4401153400007 EURO-GRADNJA DOO LAKTAŠI Одобрен захтјев NOVA BANKA 16
328 4506792090007 GRAFIČKA RADNJA ŠTAMPARIJA MILE ŠUKA S.P. Одобрен захтјев NOVA BANKA 16
329 16
330 4403368000002 ТЕК ФОР ДОО ПРЊАВОР Реализиван захтјев SBERBANK 25
331 4401543370001 ОБУЋА ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
332 4403554560000 FLOORCENTER DOO Banja Luka Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
333 0902955180856 MILADIN LAZAREVIĆ Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
334 4403074510002 MONT-GRADNJA DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
335 440258574 TRADICIJA DOO VIŠEGRAD Одобрен захтјев NOVA BANKA 16
336 4507172160001 WINDOOR ZR ZA PROIZ.ALU.I PVC STOL.VL TANASIĆ MIROSLAV S.P Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
337 4401303060005 EURO ZNAK DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
338 4403415440008 ZUM d.o.o. Bijeljina Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
339 4402818780007 MLJEKARA PAĐENI DOO PLANA, BILEĆA Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
340 4404379910007 RB-Transport d.o.o. Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
341 4401667180006 DACOM TRADE DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
342 4401219190009 ARMAKO DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
343 4402388080006 MOBI MONTING DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
344 4402638880003 DEA STIL DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
345 4403800510009 TECHNO-ELECTRA DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
346 4404401510000 ФИНЕСА ФУРНИТУРЕ ДОО БАЊА ЛУКА Реализиван захтјев SBERBANK 25
347 4403342460005 ЗУ БЛ ДЕНТАЛ БАЊА ЛУКА Реализиван захтјев SBERBANK 25
348 4404169510006 ДРВО ЦОЛОР ДОО ДОБОЈ Реализиван захтјев SBERBANK 25
349 4403517520006 ARV CENTAR DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
350 4402796520006 MONTE COMM DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
351 4402593090006 BEST COMPANY d.o.o. Trebinje Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
352 4403727760000 VUK COMPANY d.o.o. Trebinje Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
353 4500790660002 ЛАГУНА УО Реализиван захтјев MF banka 18
354 4403969770000 ANDRIĆ-FARM DOO Pelagićevo Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
355 4404321670006 ZANA DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
356 4403970510003 KOMBI TRANS TRANSPORT DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
357 4400226510004 LIMEX d.o.o. Karanovac-Petrovo Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
358 4401250600002 ATOM-COMPANY d.o.o. Srbac Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
359 4403686550003 HRAST PROMET društvo sa ograničenom odgovornošću Čelinac Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
360 4403135080006 GO PACK DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
361 4403491970008 TAT-COM DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
362 4402159210001 AGROKOMBINAT DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
363 4404270740004 R&S KOCKICA DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
364 4404379590002 NEOMET MONTAŽA d.o.o. Prijedor Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
365 4402765300008 EURO-EXPRESS DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
366 4500803310006 ДИЈАНА ЗТР ПЕКАРА МИЛАН МАКСИМОВИЋ Реализиван захтјев MF banka 18
367 4509987620000 ГРУЈИЋ НЕБОЈША ГРУЈИЋ СП ПРЊАВОР Реализиван захтјев SBERBANK 25
368 4510253420009 ПРОБИЦО ЗДРАВКА ЖИВАНИЋ СП ГОРЊИ СМРТИЋИ ПРЊАВОР Реализиван захтјев SBERBANK 25
369 4401185190004 КАЛДЕРА КОМПАНИ Реализиван захтјев MF banka 18
370 4504050440004 МАРКОВИЋ ЗТР- ПРЖИОНИЦА КАФЕ МАРКОВИЋ ВЛАДИМИР СП Реализиван захтјев MF banka 18
371 4400672210006 ВЛАДУСА ДОО ПРИЈЕДОР Реализиван захтјев SBERBANK 25
372 4402756730008 AGROSIM TRANS DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
373 4511371080006 BRENTA DUKIĆ Jovana Dukić s.p. Bokani Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
374 4401667180006 DACOM TRADE DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
375 4403242590009 DOBOJINEX DOO DOBOJ Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
376 4403156670008 DRVO-HOLZ DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
377 4400878340003 DRVOPRODEX DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
378 4510878790009 FILIRA Ljubomir Krejić s.p. Banja Luka Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
379 4400828670002 GRAND-SANI DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
380 4404013340003 INICIJAL d.o.o. Bijeljina Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
381 4400190810006 KLIMA-VENT DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
382 4403273630009 KOZARA DRVO d.o.o. Kozarska Dubica Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
383 4402752310004 MAMEX DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
384 4508545070004 Pekara ZLATNO ZRNO Dragan Ostojić s.p. IN Sarajevo Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
385 4402870780007 PEMACO d.o.o. Banja Luka Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
386 4401817500004 PLAKALOVIĆ-PROMET DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
387 4403922620000 SD SISTEMI d.o.o. Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
388 4503093800008 TR OLJA-ĐUDUROVIĆ SUZANA SP Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
389 4502351730005 ZLATARA ŠARM Božana Koščica s.p. Banja Luka Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
390 4401375480009 Pčelica Maja Одобрен захтјев NOVA BANKA 16
391 4404382460004 ЕЛЕКТРОПАРТНЕР ХОЛДИНГ ДОО Реализиван захтјев MF banka 18
392 4401054760000 STRELAC-PLAST d.o.o. Gradiška Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
393 4400804060009 BARE-COM DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
394 4402159210001 AGROKOMBINAT DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
395 4401489900008 TEHNOŠPED DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
396 4501196880007 MESARA KOD MILENKA SS -2 TR vl. Krsmanović Milenko, s.p Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
397 4404761300006 A+TEHNO doo Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
398 4400411330004 D&D COMPANY DOO UGLJEVIK Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
399 4400878340003 DRVOPRODEX DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
400 4401133800009 MADRA DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
401 4401817500004 PLAKALOVIĆ-PROMET DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
402 4401054760000 SKY TECH d.o.o. Banja Luka Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
403 4403969770000 ANDRIĆ-FARM DOO Pelagićevo Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
404 4401250600002 ATOM-COMPANY d.o.o. Srbac Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
405 4403411700005 ETMax DOO Banja Luka Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
406 4403876500002 FARMALOGIST ALLBIX d.o.o. Bijeljina Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
407 4508545070004 Pekara ZLATNO ZRNO Dragan Ostojić s.p. IN Sarajevo Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
408 4403433000007 S-PAPIER DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
409 4400336450007 UNIFLEX DOO Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
410 4402148280008 Unique Blue d.o.o. Banja Luka Реализиван захтјев ProCredit Bank 13
ЈИБ Клијент Статус Финансијски посредник

Најчешће постављена питања

Да ли Банка може одобрити рок дужи од 7 година, гдје би само првих 7 година биле покривене гаранцијом ГФРС, а након тога би се кредит наставио отплаћивати без гаранције ГФРС?

У кредитни портфолио није могуће укључити кредите са роком доспјећа дужим од 7 година.(Првобитном Одлуком о Гарантном програму је дефинисан максималан рок доспијећа од 4 године, који је затим повећан на 7 година (Одлука о измјенама и допунама одлуке о Гарантном програму, Сл. Гласник број 122/20 од 11.12.2020. године)) Тачка IX став 6. утврђује да се кредити морају укључити у цјелости у гарантовани портфељ.

Коме се клијент обраћа за учешће у Гарантном програму?

За учешће у програму клијент се обраћа финансијској институцији.

Да ли нам је тумачење исправно да за кредит могу аплицирати само клијенти који су имају доказ да су погођени вирусом COVID-19? Да ли свака Банка дефинише документацију којм се доказује погођеност или ће од стране ГФ бити прописано чиме се документује погођеност?

Банка ће самостално, у складу са сопственом политиком, дефинисати и од клијента тражити документацију која свједочи о потешкоћама у пословању узрокованим вирусом COVID-19.

Тачка X став 3. Одлуке предвиђа да и привредни субјект достави изјаву којом описује тренутни положај у контексту погоршања усљед епидемије.
Приликом подошења захтјева утврдити критеријуме попут: пада промета, прихода у одређеном проценту и сл. у поређењу са истим периодом прошле године

Да ли се класификација предузећа (микро, мало, средње) која је видљива у АПИФ бази може сматрати прихватљивим доказом за категоризацију предузећа? Свака Банка има интерно категоризације предузећа, па како би приступ био исти за све Банке, замолили би за појашњење?

Класификација предузећа се врши према Закону о малим и средњим предузећима како је наведено у пријавном обрасцу за Јавни позив.
Класификација из базе података АПИФ-а која се врши према одредбама Закона о рачуноводству и ревизији се може сматрати прихватљивом за категоризацију у оквиру Гарантног програма

Контакт особе:

Игор Тодоровић

Војислав Благојевић

Радана Гладовић

Саша Зубовић