Vijesti o aktivnostima Fonda

Domaća saradnja

GRAD DOBOJ I GFRS – POTPISAN PROTOKOL O SARADNJI

GRAD DOBOJ I GFRS – POTPISAN PROTOKOL O SARADNJI

Garantni fond Republike Srpske koga zastupa direktor Radivoja Krčmar i Grad Doboj  koga zastupa zamjenik gradonačelnika Vlado Blagojević potpisali su Protokol o saradnji. Ovim Protokolom definišu se područja  međusobne saradnje  na realizaciji aktivnosti...

UREDBA O DOPUNAMA ZAKONA O GFRS

UREDBA O DOPUNAMA ZAKONA O GFRS

Predsjednik Republike Srpske, Željka Cvijanović donijela je uredbu sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske.Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44 od...

SASTANAK SA SBER BANKOM

SASTANAK SA SBER BANKOM

Predstavnici Garantnog fonda RS i Sber banke a.d. Banjaluka održali su sastanak na kojem su dogovoreni novi načini zajedničke saradnje, te definisane smjernice i planovi za unapređenje poslovnih odnosa između Sber banke i Fonda u 2020. godini . Ispred Sber banke,...

SASTANAK SA NOVOM BANKOM A.D. BANJALUKA

SASTANAK SA NOVOM BANKOM A.D. BANJALUKA

S obzirom na novonastalu situaciju izazvanu pandemijom korona virusa, predstavnici Garantnog  fonda RS održali su telefonski sastanak sa predstavnicima Nove banke a.d. Banjaluka. Ovim razgovorom dogovoreni su novi načini zajedničke saradnje, te definisane smjernice i...

U OPŠTINI BROD ODRŽANA PREZENTACIJA GARANTNOG FONDA

U OPŠTINI BROD ODRŽANA PREZENTACIJA GARANTNOG FONDA

U skladu sa Protokolom o saradnji koji su Garantni fond i opština Brod potpisali krajem novembra prethodne godine, dana 18.02.2020. godine u Brodu je održan skup na kojem je po prvi put predstavljeno poslovanje Garantnog fonda. Prisutnim privrednicima sa teritorije...

SWOT I GARANTNI FOND RS POTPISALI SPORAZUM O SARADNJI

SWOT I GARANTNI FOND RS POTPISALI SPORAZUM O SARADNJI

Dana 10.02.2020. godine Garantni fond Republike Srpske kojeg zastupa direktor Radivoja Krčmar i Udruženje ekonomista Republike Srpske SWOT koje zastupa izvršni direktor Saša Grabovac potpisali su Sporazum o saradnji. Imajući u vidu ciljeve saradnje, sporazumne strane...