Garantne linije

Osnovne garantne linije

Garantna linija za početne poslovne aktivnosti

Garantna linija za početne poslovne aktivnosti

Preduzetnici i pravna lica koja obavljaju registrovanu djelatnost u cilju sticanja dobiti ne dužem od 12 mjeseci – START-UP Period otplate utvrđuje se u skladu sa odlukom banke ili druge finansijske organizacije za svaki pojedinačni plasman Iznos garancije do 300.000 KM...

Garantna linija za registrovana poljoprivredna gazdinstva

Garantna linija za registrovana poljoprivredna gazdinstva

Lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava kod APIF-a Iznos garancije do 500.000 KM Period otplate utvrđuje se u skladu sa odlukom banke ili druge finansijske organizacije za svaki pojedinačni plasman Grejs period  utvrđuje se u skladu sa odlukom banke...

Garantna linija za poljoprivredu

Garantna linija za poljoprivredu

Pravna lica koja se bave proizvodnjom i preradom u poljoprivredi ili ribarstvu Iznos garancije do 1.500.000 KM za pravna lica Period otplate utvrđuje se u skladu sa odlukom banke ili druge finansijske organizacije za svaki pojedinačni plasman Grejs period  utvrđuje se u...

Garantna linija za preduzetnike

Garantna linija za preduzetnike

Preduzetnici koji obavljaju registrovanu djelatnost u cilju sticanja dobiti. Iznos garancije do 1.000.000 KM Period otplate utvrđuje se u skladu sa odlukom banke ili druge finansijske organizacije za svaki pojedinačni plasman Grejs period  utvrđuje se u skladu sa odlukom...

Garantna linija za privredna društva

Garantna linija za privredna društva

Pravna lica koja obavljaju registrovanu djelatnost u cilju sticanja dobiti. Iznos garancije do 1.500.000 KM za pravna lica Period otplate utvrđuje se u skladu sa odlukom banke ili druge finansijske organizacije za svaki pojedinačni plasman Grejs period  utvrđuje se u...

Garantna linija za podršku izvozu

Garantna linija za podršku izvozu

Pravna lica koja obavljaju izvoz. Period otplate utvrđuje se u skladu sa odlukom banke ili druge finansijske organizacije za svaki pojedinačni plasman Iznos garancije do 1.500.000 KM Grejs period  utvrđuje se u skladu sa odlukom banke Potrebna dokumentacija uz zahtjev...

Posebne GKL sa MF bankom

Posebne GKL sa Komercijalnom bankom a.d. Banjaluka

Posebna GKL za PODSTICAJ RAZVOJA PRIVREDNIH SUBJEKATA

Posebna GKL za PODSTICAJ RAZVOJA PRIVREDNIH SUBJEKATA

Privredna društva i samostalni preduzetnici, uključujući i Start Up privredna društva i samostalne preduzetnike, sa području Republike Srpske i distrikta BrčkoZa nabavku osnovnih i obrtnih sredstava, što, između ostalog, uključuje: Finansiranje nabavke opreme, mašina i...

Posebna GKL za POLJOPRIVREDU

Posebna GKL za POLJOPRIVREDU

Poljoprivredna gazdinstva i poljoprivredne zadruge, uključujući i Start Up projekte, sa području Republike Srpske i distrikta BrčkoZa nabavku osnovnih i obrtnih sredstava, što, između ostalog, uključuje: Priprema i održavanje primarne i sekundarne poljoprivredne proizvodnje...

Posebne GKL sa Pavlović Internacional bank a.d Bijeljina

Posebna GKL za VOĆARSTVO

Posebna GKL za VOĆARSTVO

Fizička i pravna lica koja su upisana u registar nadležnih organa koja se bave uzgojem voćarskih kulturaNamjena: nabavka osnovnih, obrtnih sredstava i refinansiranjeIznos: od 30.000,00 – 250.000,00 KMRok na koji se odobrava: do 10 godina,Grejs period: do 36...

Posebna GKL za POČETNI BIZNIS

Posebna GKL za POČETNI BIZNIS

Preduzetnici i pravna lica koja obavljaju registrovanu djelatnost ne duže od dvije godine od dana podnošenja zahtjeva za kreditNamjena: nabavka osnovnih, obrtnih sredstava i refinansiranje Iznos: od 10.000,00-100.000,00 KMRok na koji se odobrava: do 10 godinaGrejs...

Garantne linije za početne poslovne aktivnosti

Ostale garantne linije

Garantna linija za realizaciju Projekta ruralnog razvoja (IFAD projekat)

Garantna linija za realizaciju Projekta ruralnog razvoja (IFAD projekat)

Poljoprivredni proizvođači, mala i srednja preduzeća, zanatske i trgovinske radnje, zadruge i udruženja koja imaju kooperantski odnos sa poljoprivrednim proizvođačima sa liste zainteresovanih korisnika koju vodi Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata korisnici –...